Pravidla soutěží

Úplná pravidla soutěže 

1. Knihkupectví KNIHY ZA BABKU, které provozuje společnost BOOKNET s.r.o., se sídlem Smetanovo náměstí 222/8, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČ: 25685449, vyhlašuje soutěže za podmínek níže uvedených.

2. Pořadatelem a organizátorem soutěže je Knihkupectví KNIHY ZA BABKU, které provozuje společnost BOOKNET s.r.o.

3. Výherce soutěže získá cenu při splnění podmínek stanovených v těchto pravidlech soutěže.

4. Soutěže se může zúčastnit každý návštěvník internetového knihkupectví www.knihy-za-babku.cz starší 18 let, který v rozhodném období správně zodpoví soutěžní otázky do komentářů na facebooku, případně na e-mail: webmaster@kzb.cz. Z jedné e-mailové adresy či facebookového účtu bude do soutěže přijata pouze jedna odpověď. 

5. Výhercem se stane soutěžící, kteří správně zodpoví soutěžní otázku/otázky, bude x-tý v pořadí (v každé soutěži je vyhlášeno jiné pořadí) . Pořadí se počítá ze všech došlých odpovědí a může být dáno losováním.

6. Soutěž bude vyhodnocena a výherci zveřejněni na facebooku Knihy za babku do pěti pracovních dnů po ukončení soutěže. 

7. Cenu si výherce může vyzvednout v partnerských knihkupectvích, po domluvě lze také zaslat poštou.

8. Soutěže se mohou zúčastnit všechny fyzické osoby starší 18 let s trvalým pobytem na území České republiky. Ze soutěže jsou vyloučeni zaměstnanci společností ve skupině PEMIC BOOKS a. s., jakož i osoby blízké těmto zaměstnancům dle definice stanovené zákonem č. 40/1964 Sb. v platném znění. Soutěž se řídí platnými zákony České republiky.

9. Organizátor není zodpovědný za technické či programové chyby a omyly vzniklé během registrace a řízení soutěže. 

10. Organizátor si vyhrazuje právo na změnu pravidel soutěže, délku trvání, jakož i na zrušení soutěže jednostranně a z jakéhokoliv důvodu. 

11. Soutěžící vyslovují účastí v soutěži svůj úplný a bezpodmínečný souhlas s těmito pravidly a také se zpracováním osobních údajů pro účely soutěže. Zároveň berou na vědomí, že na získání ceny nevzniká právní nárok. Organizátor má právo jednostranně vyřadit soutěžícího v případě podezření z porušení pravidel soutěže nebo použití neregulérních postupů.

12. Soutěžící zároveň souhlasí s pořízením fotografie při převzetí výhry a uděluje souhlas pořadateli pro její použití k marketingovým účelům.
 
13. Jeden soutěžící může vyhrát v rámci dané soutěže pouze jednu knihu.

14. Soutěž není žádným způsobem provozována, sponzorována nebo spojena s Facebookem a Facebook za ni neručí. Informace poskytnuté v rámci soutěže poskytujete pořadateli a nikoli Facebooku. Všechny dotazy, komentáře nebo stížnosti ohledně soutěže musí být směřovány pořadateli či organizátorovi soutěže, nikoliv Facebooku.